НАМЕРЕТЕ НИ НА КАРТАТА
Copyright © 2008-2016 Lingua Contact · Всички права запазени · Е-mail: linguacontact@gmail.com · Design  Duga+
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

 
+ 359 (0) 42-622-282
Министерство на външните работи
http://www.mfa.government.bg

Министерство на правосъдието
http://mjs.bg

Министерство на образованието и науката
http://www.minedu.government.bg

Министерство на здравеопазването
http://www.mh.government.bg
Информация за апостила
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB

Хагската конвенция
http://www.hcch.net/index_en.php
http://www.hcch.net/upload/bulgarian.html
МИНИСТЕРСТВА
Посолство на Великобритания
http://www.british-embassy.bg

Посолство на САЩ
http://bulgaria.usembassy.gov

Посолства на държавите-членки на ЕС
http://ec.europa.eu/bulgaria/sources/embassies/member_states/index_bg.htm

Чуждестранни посолства и търговски служби в България
http://infobulgaria.info/directory.php?cat=88

Посолства на България в чужбина
http://www.mfa.bg/index.php?page=15&staticpage=findanembassy&posolstvo=7
ЗА АПОСТИЛА
ПОСОЛСТВА
Национална агенция за приходите
http://www.nap.bg

Агенция по вписванията
http://www.registryagency.bg/

Съвет на Европа
http://hub.coe.int/

Европейска комисия
http://ec.europa.eu/index_bg.htm

Европейски парламент
http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_bg.htm
ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

Български
English