Copyright © 2008-2016 Lingua Contact · Всички права запазени · Е-mail: linguacontact@gmail.com · Design  Duga+

ПРЕВОД И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
ПИСМЕН превод
Официални преводи на документи от заклети преводачи
Специализирани преводи във всички области
Професионален превод на лична и бизнес кореспонденция
Автобиография и мотивационно писмо
Други
УСТЕН превод
Консекутивен превод - минимален срок за заявка 2 работни дни
Симултанен превод - минимален срок за заявка 2 работни дни
Превод по телефон - минимален срок за заявка 2 работни дни
ЗАВЕРКА и легализация
ЛИНГВА КОНТАКТ ООД заверява и легализира за Вас документи и други книжа в български институции и чуждестранни представителства в България.

Срокове
Обикновен превод - до 5 стандартни страници на ден на отделен преводач, или до 3 работни дни.
Бърза поръчка - над 5 стандартни страници на ден, или в рамките на 24 часа на преводач.

ЦЕНИ - (посочените цени са за една стандартна преводаческа страница = 1800 знака, с интервалите.
Цените са без ДДС.)
Документи за гражданско състояние от Общината: от 9.00 лв.
Образователни документи, медицински документи, фирмени документи, пълномощни, документи от съда и др.: от 13.00 лв.
Документи със специализирани текстове: научни, законодателни, технически, икономически, медицински и др.: от 15.00 лв.
 
+ 359 (0) 42-622-282

Български
English