Copyright © 2008-2016 Lingua Contact · Всички права запазени · Е-mail: linguacontact@gmail.com · Design  Duga+
АГЕНЦИЯ ЗА ПРЕВОДИ ЛИНГВА КОНТАКТ
е лицензирана от Консулски отдел на МВнР да извършва официални преводи от 2008 г. Тя обединява екип от професионални преводачи-филолози и специалисти-лингвисти, специализирани в различни области на писмен и устен превод на:
ЕКИП
Константин Динков, управител, преводач,
френски и английски език
лични и бизнес документи и кореспонденция
хуманитарна, техническа, икономическа и правна документация
научна и художествена литература, писмени и електронни медии
устен превод
НАМЕРЕТЕ НИ НА КАРТАТА
Офис
Гр. Стара Загора
Ул. „Хаджи Димитър Асенов” 89, ет. 4, офис 3
Тел./факс: +359 (0)42 622282
Мобилен: +359 (0)892 414951; (0)899 337294
Е-mail: linguacontact@gmail.com
Работно време:
9:00 - 18:00 часа
Прекъсване на обяд: 13:00 - 14:00 часа
В събота и неделя - по предварителна уговорка.
 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ
СЕРТИФИКАТИ ЗА ДЕЙНОСТТА

Дима Динкова, организатор, преводач,
френски език
+ 359 (0) 42-622-282

Български
English