НАМЕРЕТЕ НИ НА КАРТАТА
Copyright © 2008-2016 Lingua Contact · Всички права запазени · Е-mail: linguacontact@gmail.com · Design  Duga+

КАКВО ОЗНАЧАВА ОФИЦИАЛЕН ПРЕВОД
Официалният превод предава дословно вида, атрибутите и цялото съдържание на превеждания документ. Първата страница от превода е на фирмена бланка на оторизирана агенция за преводи, всички страници са парафирани от заклет преводач и е поставен фирмен печат.
Легализацията на преводите на документите, предназначени за чужбина, се извършва с поставяне на Апостил и на заверка на подписа на преводача (2 заверки). На преводите на документи от чужбина, които трябва да послужат в България, се прави една заверка - заверка на подписа на преводача. Органите, които поставят Апостил върху българските документи са Министерство на външните работи, Министерство на правосъдието и Министерство на образованието. За някои български документи, издадени от местни органи (напр., удостоверение за актуално състояние), е необходимо първо да се направи заверка в централното управление на съответната институция и едва след това документите и преводите към тях се внасят в МВнР за поставяне на Апостил и заверка на подписа на преводача. 
ЛЕГАЛИЗИРАНЕ И ЗАВЕРЯВАНЕ
на преводи и документи
 
+ 359 (0) 42-622-282

Български
English